PROJEKTY 2015-
Akce pro veřejnost


Bezplatný seminář Realizace multikulturní výchovy pro pedagogy ZŠ
29.09.2010

Seminář Realizace multikulturní výchovy

Číslo akreditace: 3322 / 2010-25-23

Seminář nabídne pedagogům inspiraci pro realizaci průřezového tématu multikulturní výchova tak, aby si žáci osvojili dovednosti chápat a respektovat jiné kultury a naučili se hledat v odlišnosti spíše příležitost k vlastnímu obohacení než zdroje konfliktu.  Pokusíme se přijít na to, jakým způsobem může učitel žáky motivovat, jak připravit hodinu směřující k naplnění cílů apod. Vyzkoušíme si aktivity zaměřené především na úvodní témata MKV jako je sebeuvědomění, uvědomění si rozmanitosti v rámci třídy, rozpoznání vlivu stereotypů v našem chování a práci s předsudky. Celý seminář je veden interaktivní formou. Na závěr Vám představíme metodiky a publikace, které Vám orientaci v problematice a samotnou práci usnadní.

Lektorka: Mgr. Martina Tušková, Ing. Bianka Machová (CEGV Cassiopeia České Budějovice)

Termín: 29.9.2010 od 8,30 do 9,00 (prezence účastníků), od 9,00 do 13,00 hodin (seminář)

Místo konání: Seminář se uskuteční v Českých Budějovicích v prostorách CEGV Cassiopeia v Jizerské ulici č. 4 na sídlišti Vltava (od nádraží MHD č. 9, 19)

Uzávěrka příjmu přihlášek: Vyplněnou přihlášku zasílejte do 21.9.2010 na adresu CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, 370 11 České Budějovice nebo na emailovou adresu mkv@cegv-cassiopeia.cz.

Více informací o semináři Vám poskytne lektorka Ing. Bianka Machová na tel. 385 520 951.


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace