PROJEKTY 2015-
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-159 |
Festival RefuFest aneb PřijdeSvátek
31. 05. 2011

V sobotu 18. června 2011 proběhne již 6. ročník multikulturního festivalu RefuFest v Praze na Střeleckém ostrově. Tento festival je pořádán za cílem upozornit na migranty žijící tady u nás v ČR (ať už v uprchlických táborech či v centru Prahy) a nám ostatním dát možnost se s nimi seznámit blíže, a to nejen prostřednictvím médií.
Více informací zde.Seminář Realizace multikulturní výchovy ve Strakonicích
21. 05. 2011

Seminář nabídne pedagogům inspiraci pro realizaci průřezového tématu multikulturní výchova tak, aby si žáci osvojili dovednosti chápat a respektovat jiné kultury a naučili se hledat v odlišnosti spíše příležitost k vlastnímu obohacení než zdroje konfliktu.
8. 6. 2011 ve Strakonicích
Přihlašovat se můžete do 1. 6. 2011 na emailové adrese
mkv@cegv-cassiopeia.cz
Více informací a přihláška ke stažení zde.Seminář Realizace multikulturní výchovy v Písku
21. 05. 2011

Seminář nabídne pedagogům inspiraci pro realizaci průřezového tématu multikulturní výchova tak, aby si žáci osvojili dovednosti chápat a respektovat jiné kultury a naučili se hledat v odlišnosti spíše příležitost k vlastnímu obohacení než zdroje konfliktu.
9. 6. 2011 v Písku

Přihlašovat se můžete do 1. 6. 2011 na emailové adrese mkv@cegv-cassiopeia.cz

Více informací a přihláška ke stažení zde.


ČLOVĚK V TÍSNI - JEDEN SVĚT
13. 05. 2011

Pravidelný cyklus studentských promítání dokumentárních filmů týkajících se lidských práv. Pořádá BiGy a Jeden Svět.
VSTUP ZDARMA.

Kdy:
15. 5. 2011, 19:00 hod.
Kde:
Klub Velbloud, U Tří lvů 4, České Budějovice
Více info:
www.velbloud.info


INFORMAČNÍ DOKUMENT “PROČ JEDNA MILIARDA HLADOVÍ? FAKTA A MÝTY.”
07. 05. 2011

Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s. vydal v březnu informační dokument nazvaný „Proč jedna miliarda hladoví? Fakta a mýty“, který se věnuje příčinám a charakteristikám hladu ve světě. Dokument si můžete stáhnout přímo na stránkách institutu.
Glopolis je nestranickou nevládní organizací, která se zabývá především analýzou ekonomické globalizace, obchodu a rozvoje. Cílem institutu je důkladnější pochopení rozhodovacích procesů a podpora kritického přístupu ke globalizaci v médiích, občanské společnosti a na české politické scéně.
Více info:
zde.


„INSPIROMAT“ workshop pro pedagogy I. stupně ZŠ zapojených do projektu „NA JEDNÉ LODI“
03. 05. 2011

Zveme Vás na  workshop, který proběhne dne 24. 5. 2011 v příjemném prostředí CEGV Cassiopeia. Cílem setkání je zhodnocení cyklu výukových programů realizovaných na Vaší škole a sdílení Vašich i našich zkušeností s multikulturní výchovou a její realizací.  Společnými silami najdeme nejlepší způsob, jak naučit žáky vzájemnému respektu, efektivní komunikaci a spolupráci. 

Pozvánka s dalšími informacemi
zde
Přihláška zde

Pro nedostatek účastníků zrušen.


„INSPIROMAT“ workshop pro pedagogy II. stupně ZŠ zapojených do projektu „NA JEDNÉ LODI“
03. 05. 2011

Srdečně Vás zveme na workshop, který proběhne dne 6. 6. 2011 v příjemném prostředí CEGV Cassiopeia.
Cílem dopoledního bloku je zhodnocení cyklu výukových programů realizovaných na Vaší škole a sdílení Vašich i našich zkušeností s multikulturní výchovou a její realizací.
V odpoledním bloku budete mít možnost se pod vedením lektorů občanského sdružení Theia seznámit s problematikou Kyberšikany.

ÚČAST NA WORKSHOPU JE BEZPLATNÁ


Pozvánka s dalšími informacemi
zde
Přihláška zde


„KYBERŠIKANA“ workshop pro pedagogy ZŠ a víceletých gymnázií
03. 05. 2011

Srdečně Vás zveme na workshop „KYBERŠIKANA“, který se uskuteční dne 6. 6. 2011. V průběhu workshopu budou účastníci seznámeni se základními rysy této problematiky, se způsoby pomoci nebo s důležitými odkazy.

Více
zde.


„Kritické myšlení a globální témata“ seminář pro pedagogy a pedagogické pracovníky ZŠ a víceletých gymnázií
03. 05. 2011

Zveme Vás na seminář „Kritické myšlení a globální témata" v termínu 13. 5. 2011 – 15. 5. 2011.
Metody kritického myšlení nabízejí pedagogům cestu, jak přistupovat ke komplexním či kontroverzním tématům globalizovaného světa. Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení s tématy globálního rozvojového vzdělávání, jako je např. rozvoj, obchod, vzdělání, postavení ženy, zodpovědnost.

Více informací
zde
Přihláška zde


NOVÁ ANALÝZA SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI NEMOC BEZMOCNÝCH: LEHKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
18. 04. 2011

Už delší dobu se řeší, proč řada romských, resp. sociálně vyloučených dětí, selhává ve školském vzdělávacím systému. Velké procento těchto dětí má stanovenou diagnózu lehké mentální retardace a končí v praktických (dříve zvláštních) školách – tedy mimo hlavní vzdělávací proud. Výzkum společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Nemoc bezmocných: lehká mentální retardace z roku 2010 se zaměřil na problematiku diagnostiky těchto dětí, konkrétně na podrobnou analýzu diagnostického testu SON-R. Ten je v České republice jako jeden z mála považován za kulturně nezatížený a využívá se proto mj. i u obtížně testovatelných dětí, včetně dětí socio-kulturně znevýhodněných. Cílem ročního kvalitativního výzkumu bylo zjistit, jak děti ze sociálně vyloučeného prostředí testu rozumějí a jak v kontextu prostředí, v němž žijí, chápou souvislosti zásadní pro vyřešení jednotlivých úloh. Analýza dochází k závěrům, že sociálně znevýhodněné děti v testu častěji selhávají nikoliv z důvodů odlišné mentální dispozice, ale kvůli odlišnému charakteru výchovy a nižší vzdělanostní tradice v rodině.

Více info: www.varianty.czČLOVĚK V TÍSNI – PROMÍTEJ I TY! OLGA ŠPÁTOVÁ – OKO NAD PRAHOU
18. 04. 2011

Film Oko nad Prahou je osobním i politickým životopisem Chobotnice neboli projektu pražské Národní knihovny, ale také životopisem zejména posledních let života autora tohoto návrhu Jana Kaplického, který si ve svém deníku v roce 1998 mimo jiné poznamenal: vyhrát soutěž a mít jednu lásku. Tímto zápisem, přečteným v úvodu snímku Eliškou Kaplický, jakoby český architekt světového formátu napsal nejen "scénář" svojí závěrečné životní dekády, ale také filmu, který sleduje dramatický společenský příběh tvůrčí imaginace a také intimního vztahu muže a ženy.

Kdy: 27. 4. 2011 od 19:00 do 21:00 hod.

Kde: SUD – studentské univerzitní divadlo, Hroznová 8, ČB

Více info: www.divadlo-sud.czVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ DANA RŮŽIČKY – KMENY DANI&JALI ZÁPADNÍ PAPUA
18. 04. 2011

Autor výstavy fotograf Dan Růžička představuje v souboru fotografií západní Papuu a nově objevené kmeny DANI & JALI. Vstupné: dospělí 20,- Kč, slevy 10,- Kč.

Kdy: 1. 3. – 30. 6. 2011 od 9:00 do 17:30 hod. (každý den kromě pondělí)

Kde: Jihočeské museum v Českých Budějovicích

Více info: www.muzeumcb.czVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZEMĚ ZASLÍBENÁ - IZRAEL
18. 04. 2011

Od 29. 3. – 29. 4. 2011 probíhá výstava fotografií Růženy Švecové Země zaslíbená – Izrael.

Kdy: 29. 3. – 29. 4. 2011

Kde: Galerie Nahoře, Senovážné náměstí 2, (DK Metropol, 2. patro), ČB

Kdo: Růžena Švecová

Více info: www.metropol-cb.czEVROPSKÝ DEN AKCÍ PROTI RASISMU
18. 04. 2011

Europe Direct ve spolupráci s Budějovickým manifestem uvádí druhý ročník multikulturně laděného večera. Cílem této akce je upozornit na téma rasismu a pozvednout hodnoty jako jsou tolerance a respektování různých kultur. Na programu je několik účinkujících z různých kulturních oblastí. Těšit se můžete třeba na vystoupení pražské kapely Al-Yaman, která přináší orientální taneční hudbu, vycházející z lidových písní Jemenu a arabského světa.

Kdy: 29. 4. 2011 od 16:30 hod.

Kde: MC Fabrika, České Budějovice

Kdo: Europe Direct České Budějovice

Více info: www.europedirect.czCESTA DO NEZNÁMA: DVOUDENNÍ KURZ PRO PEDAGOGY
18. 04. 2011

Program Varianty společnosti Člověk v tísni připravil na jaro pro pedagogy dvoudenní kurz globálního rozvojového vzdělávání, tentokrát věnovaný problematice migrace. Seminář se zaměří mj. na témata: Proč lidé migrují? Jaké to je být migrantem? Příčiny a důsledky migrace, souvislosti mezi globalizací a novodobou migrací, hlavní migrační proudy v současném světě, přínosy a rizika spojená s migrací. Účastníci získají dovednosti, jak používat interaktivní metody ve vyučování, inspiraci, jak začleňovat vybraná témata do výuky a také podpůrné informační a metodické materiály.

Kurz je bezplatný a je akreditován MŠMT ČR.

Kdy: 6. – 7. 5. 2011

Kde: Praha - Kobylisy

Kdo: Člověk v tísni, o.p.s., vzdělávací program Varianty

Více info: www.varianty.cz| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-159 |


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace