PROJEKTY 2015-
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-159 |
21. 3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
08. 03. 2011

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace ustanovilo Valné shromáždění OSN v roce 1966. Je připomínkou událostí z roku 1960, kdy byla v jihoafrickém městě Sharpeville policií rozstřílena antirasistická pokojná demonstrace. Zahynulo při ní 69 lidí, kteří protestovali proti zákonům apartheidu.Připravuje se Týden pro fair trade 2011 - zapojte se také
07. 02. 2011

Férová snídaně ve vašem městě je název happeningu, který se uskuteční 14. května 2011 na mnoha místech ČR.

Tématem letošních oslav bude “Férová snídaně ve vašem městě”. Tím navazujeme na mezinárodní happeningy “Fairtrade Breakfast”, které se konaly již loni a jichž se v různých zemích světa včetně Česka zúčastnilo přes 80 tisíc lidí. Tento koncept akcí, kdy si lidé na společném místě dají z fairtradových surovin připravenou snídani, má celosvětově velký ohlas a je i pro samotné účastníky příjemným zážitkem.

Jak je možné se do přípravy oslav zapojit:

  • osobně se účastnit happeningu a podpořit fair trade ve vašem městě,
  • koordinovat přípravy Férové snídaně ve vašem městě,
  • informovat o konání happenningu městě své členy, blízké lidi a organizace.

Bližší informace zdeDny bulharského filmu 2011
07. 02. 2011

Letošní ročník proběhne ve dnech od 11. do 13. února. Filmy se budou promítat v kině Lucerna a v  kině Evald v Praze. Mezi nejzajímavější filmy festivalu patří nejnavštěvovanější bulharský film posledních dvaceti let Mise Londýn (2010), zbrusu nové Stopy v písku (2010) - film o emigraci a lásce - a bulharská Šifra Mistra Leonarda - Skleněná řeka (2009). Kromě promítání nabízejí Dny bulharského filmu i doprovodný program. Publikum se může těšit třeba i na koncert hvězdy bulharské populární hudby Jordanky Hristové.
Více zde.Přednášky z cyklu "Kdo jsou Romové?"
07. 02. 2011

Muzeum romské kultury zve všechny na přednáškový cyklus "Kdo jsou Romové?". Tématem je: Pal e romaňi čhib/ O romském jazyce. Od února do května 2011 se v knihovně Jiřího Mahena v Brně uskuteční čtyři přednášky tohoto cyklu. Přednášky začínají vždy v 17:00 a jsou ZDARMA.
Blíže zde.Fairtradová města
27. 01. 2011

V pondělí 24. ledna 2011 byla na tiskové konferenci v Praze spuštěna kampaň Fairtradových měst. Tiskové konference se účastnili hosté z Hannoveru, Litoměřic a Třebíče, u mikrofonu se vystřídala i Alena Marková z Ministerstva životního prostředí a Petr Švec z Národní sítě Zdravých měst. Přijel také první fairtradový nápojový automat v ČR! Více informací o kampani na www.fairtradovamesta.cz.


Soutěž pro studenty o článek nebo dokument na téma migrace
14. 01. 2011

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) vyhlašuje v rámci mezinárodního projektu Migrants in the Spotlight soutěž pro studenty. Do 4. dubna 2011 je možno zaslat článek (1500 - 3000 slov) nebo krátký dokument/spot (5 - 10 minut) v anglickém  jazyce (možno použít titulky).

Více informací zde.Přednáška o multikulturalismu v Plzni
14. 01. 2011

Informační síť EUROPE DIRECT i v novém kalendářním roce pokračuje v organizování přednáškového cyklu "Dny Evropy II.", v rámci něhož proběhne 25. ledna 2011 v Plzni přednáška o multikulturalismu.
Přednášejícím bude Milan Severa z Právnické a Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
 
Přednáška je nabízena v termínu: 25. ledna 2011. Přednáška je koncipována jako hodinová a v bude se v daný den konat třikrát: začátky jsou v 9.00, 10.00 a 11.00 hodin.

Další informace zde


Úvod do problematiky extrémismu
14. 01. 2011

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit přítomné se základní problematikou extrémismu, národnostních a etnických menšin a lidských práv a předat kvalitní informace o dělení extrémismu a diváckého násilí. Celkově podat přehled o základních pojmech v této oblasti.
Datum a místo konání 20. 1. 2011 od 09.00 do 14.00 hodin , NIDM MŠMT (Na Poříčí 4, 11000 Praha)
Bližší informace zdeStudentská literární soutěž Zítra odcházíme
14. 01. 2011

Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, ve spolupráci s týdeníkem Respekt vyhlašuje jubilejní 10. ročník studentské literární soutěže, pro letošní rok s názvem: „Zítra odcházíme“.
Uzávěrka soutěže je 7. února 2011.
Podrobnosti zdeInovativní příručka pro učitele výtvarné výchovy IgelitART! - ke stažení zdarma
14. 01. 2011

Hlavním cílem této příručky z cyklu uMěním! je pomoci učitelům propojit současné světové umění a design s aktuálními globálními tématy a zařadit tak průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova i do hodin výtvarné výchovy.

Více zde.

PříručkaProjekt Flexi-In-Security
14. 01. 2011

Multikulturní centrum Praha zahajuje projekt „FLEXI-IN-SECURITY“ s cílem dodržování lidských i sociálních práv pracovních migrantů. Členské státy Evropské unie se zavázaly podpořit princip „flexicurity“, tedy vyváženosti mezi pružností pracovního trhu („flexi“) a zabezpečením sociálních jistot („security“). Dopad ekonomické krize na pracovní migranty, kteří přišli kvůli ztrátě zaměstnaní často o všechno, ukázal, že zatímco zaměstnávání cizinců přineslo České republice flexibilnější pracovní trh, nepodařilo se zajistit pro migranty základní sociální jistoty.

Více informací zde


Tisková zpráva z konference Multikulturní výchova ve školách a odborné workshopy
18. 12. 2010

České Budějovice, 16. prosince 2010

Dne 14. prosince proběhla v dopoledních hodinách v budově Krajského úřadu ČB konference s názvem Multikulturní výchova ve školách. Konference byla určena pedagogům a pedagogickým pracovníkům základních škol a studentům pedagogických fakult. Účastníci konference se v úvodní části programu seznámili s organizacemi zabývajícími se multikulturní výchovou v Jihočeském kraji. Představilo se zde Centrum na podporu integrace cizinců (Bc. Vendula Vaňková), divadelní soubor Barevný děti (Miroslav Boček) a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia (Ing. Bianka Machová). V rámci dopoledního programu byli dále účastníci seznámeni se základními principy inkluzivního vzdělávání dětí cizinců, které jim zprostředkovalo občanské sdružení META, konkrétně PhDr. Kristýna Titěrová a Mgr. Petra Hlavničková.
Na dopolední konferenci navazovaly v odpoledních hodinách odborné workshopy, účastníci si mohli vybrat z nabídky 2 workshopů. V prvním workshopu „WATOTO – Multikulturní výchova pro nejmenší“ se účastníci seznámili s cíli a koncepty multikulturní výchovy a zásadami multikulturní školy/školky. V praktické části byly představeny aktivity z metodické příručky Watoto, která dětem ukazuje každodenní životy dvou děvčat a dvou chlapců z různých koutů světa. Lektorkou byla Mgr. Martina Pavlíčková z brněnské organizace Společnost pro Fair Trade. Druhý workshop vedla Mgr. Alena Šímová a Mgr. Ondřej Čech z občanského sdružení Theia a týkal se šikany a kyberšikany. Kyberšikana je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. V úvodu workshopu byli účastníci seznámeni se základními pojmy týkající se této problematiky, se způsoby pomoci nebo s důležitými odkazy, na kterých se můžou o problematice kyberšikany dozvědět více. V praktické části si účastníci vyzkoušeli, jak snadné je stát se obětí tohoto druhu šikany.
Konferenci s následnými workshopy pořádalo Centrum ekologické výchovy Cassiopeia České Budějovice za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde.


ŠKOLENÍ PRO UČITELE - HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V HODINÁCH MATEMATIKY
10. 12. 2010

Globální rozvojové vzdělávání má napomoci pochopit vztahy mezi vlastním životem a životem lidí na celém světě. Otázky humanitární a rozvojové spolupráce spadají do průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Výchova demokratického občana. Cílem školení je seznámit učitele s otázkami humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a jejich zapojení do hodin matematiky, představení nového metodického materiálu s ukázkami různých aktivit využitelných ve výuce.

Kdy: 9. 12. 2010, 9:30 až 17:00

Kde: školící prostory Sdružení TEREZA, Haštalská 17, 110 00  Praha 1

Kdo: Charita ČR

Více info: Mgr. Ilona Gajdíková, ilona.gajdikova@charita.cz, 603 511 242


BAREVNÝ DĚTI FEST
10. 12. 2010

Adventní svátek hudby, divadla, šikovných rukou, nohou a zejména: pestrosti – kulturní i lidské. Multikulturní soubor Barevný děti se loučí se Solnicí a zvou na otevřenou a barevnou událost, kde to voní a chutná, kde se dá okukovat, tančit, leccos si vyzkoušet a něco si i odnést. Svátek, kde vám bude dobře.

Kdy: 2. 12. 2010, 15:00 až 18:00

Kde: c. k. Solnice

Kdo: Barevný děti

Více info: www.bazilika.cz


10. prosinec DEN LIDSKÝCH PRÁV
08. 12. 2010

V roce 1950 deklarovalo Valné shromáždění OSN 10. prosinec jako Den lidských práv. V tento den byla o dva roky dříve (1948) přijata Všeobecná deklarace lidských práv, první mezinárodní kodex univerzálních práv člověka, ze kterého vychází řada dalších mezinárodních či národních právních úprav lidských práv a svobod. Den lidských práv má výrazný symbolický charakter. Je varováním pro ty, kteří ve svůj prospěch zneužívají práva druhých a podporou těch, jejichž základní práva a svobody jsou porušována a těch, kteří se o ochranu lidských práv zasazují. Významnou symbolickou úlohu sehrál Den lidských práv i v bývalém Československu. Také jeho prostřednictvím se disidenti a řada dalších odvážných jedinců snažili upozornit bývalý režim na práva a svobody, která byla občanům Československa a celého východního bloku upírána.


| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-159 |


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace