PROJEKTY 2015-
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-159 |
PŘEDVÁNOČNÍ RITUÁL ARAMEJSKÉHO OTČENÁŠE
07. 12. 2010

Občanské sdružení Tančíme.cz je dobrovolným sdružením občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na všeobecně prospěšných, humanitárních a vzdělávacích činnostech, které prospívají fyzickému a duševnímu rozvoji osobnosti formou společných aktivit v tanci a zpěvu. Pojďte si s námi zatancovat a zazpívat - bez ohledu na věk, váhu či taneční nebo pěvecké nadání. Vše se naučíte na místě. K tancům není třeba žádná hudební ani taneční zkušenost a každý je vítán, aby se připojil. Jádrem je účast, nikoliv vystoupení. Není vyžadován žádný speciální úbor, i když je dobré mít pohodlný, volný oděv.

Kdy: 14. 12. 2010, 19:00 až 21:00

Kde: ZŠ Štítného

Kdo: občanské sdružení Tančíme.cz

Více info: www.tancime.cz


Velký banánový byznys: v Česku nekoupíte „etickou“ variantu banánů. 18. 11. odstartovala kampaň mířená na spotřebitele i supermarkety
06. 12. 2010

Nejoblíbenější ovoce na světě – banán – v sobě skrývá utrpení milionů lidí v rozvojových zemích. Přispět ke změně chce tříletá mezinárodní kampaň Za férové banány!, jejíž českou verzi 18. 11. spustila Společnost pro Fair Trade.
Další informace zde


Bezplatný seminář Multikulturní výchova v příběhu
22. 11. 2010

Seminář je určen pedagogům a pedagogickým pracovníkům základních škol. Účastníci semináře se seznámí s metodou vyprávění („storytelling“) a se způsoby výběru příběhů vhodných pro práci s vybranými tématy multikulturní výchovy. V praktické části budou představeny vypravěčské techniky a účastníci nasbírají inspiraci do své další práce. Přihlášky zasílejte na adresu mkv@cegv-cassiopeia.cz.

Kdy: 1. 12. 2010 od 13 hod do 17 hod.
Kde: CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice
Kdo: MgA. Jitka Olah (Společnost pro Fair Trade)


KONFERENCI MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A ODBORNÉ WORKSHOPY
07. 11. 2010

CEGV Cassiopeia Vás srdečně zve na

KONFERENCI MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A ODBORNÉ WORKSHOPY

 
 
 
Konference a odborné workshopy jsou určeny pedagogům a pedagogickým pracovníkům základních škol a víceletých gymnázií a studentům pedagogických fakult. Účastníci konference se v úvodní části programu seznámí s organizacemi zabývajícími se multikulturní výchovou. Představí se zde např. Centrum na podporu integrace cizinců, divadelní soubor Barevný děti nebo Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia. V rámci dopoledního programu budou dále účastníci seznámeni se základními principy inkluzivního vzdělávání dětí cizinců, které jim zprostředkuje občanské sdružení META. Meta svou činností přispívá k oboustranně přínosnému soužití cizinců a většinové společnosti.
 
Na dopolední konferenci navážou v odpoledních hodinách odborné workshopy, účastníci si budou moci vybrat z nabídky 2 workshopů. První workshop je zaměřen na multikulturní výchovu pro nejmenší, druhý se bude týkat šikany a kyberšikany. Je také možné zúčastnit se pouze odpoledního programu, tzn. samostatných workshopů. V přihlášce upřesněte, zda se zúčastníte celé konference nebo pouze některého z odpoledních workshopů.
 
 
 
 
ÚČAST NA KONFERENCI I ODBORNÝCH WORKSHOPECH JE BEZPLATNÁ.
 
 
 
Termín: 14. 12. 2010 od 8: 30 do 12: 30 a od 13:00 do 17: 00 hodin
 
 
 
Místo konání: budova Krajského úřadu v Českých Budějovicích, ul. Boženy Němcové
 
 
 
Uzávěrka přihlášek: vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 7. 12. 2010 na adresu CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, 370 11 České Budějovice nebo na emailovou adresu mkv@cegv-cassiopeia.cz
 

 
Pro jakékoliv dotazy nás kontaktujte na mkv@cegv-cassiopeia.cz nebo na tel. č. 385 520 951. 
Pozvánka s programem ke stažení zde

Tento projekt je podpořen z rozpočtu MŠMT.    
             
                                    
 

 

Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - Chynov
08. 10. 2010

Kurz je určen pro pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání, tedy placené zaměstnance i dobrovolníky ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času (domech dětí a mládeže), pracovníky v nevládních neziskových organizacích typu Pionýr, Skaut a jiné. Jeho cílem je vybavit účastníky základním souborem znalostí, jež by jim měly umožnit buď zahájit, nebo prohloubit integraci/inkluzi dítěte (dětí) s různými typy zdravotního postižení.
Kdy: 7. 10. 2010 - 28. 12. 2010 od 9.00 do 13.20
Kde: Pension Chýnov (Nádražní 316, 39155 Chýnov)
Více informací zde


Opravdu nám záleží na nejchudších zemích? Země Visegrádské 4 jako dárci rozvojové pomoci 11. 10. 2010
30. 09. 2010

Informační sekce společnosti Člověk v tísni Rozvojovka Vás srdečně zve na panelovou diskuzi v rámci doprovodného programu 14. výroční konference
Forum 2000 „Svět, ve kterém chceme žít“.
Opravdu nám záleží na nejchudších zemích? Země Visegrádské 4 jako dárci rozvojové pomoci
Panelová diskuze se koná 11. října 2010 v Rytířském sále na Žofíně od 14.30 do 18.00
Prosíme o potvrzení účasti do 30. září 2010na registration@forum2000.cz nebo na rozvojovka@clovekvtisni.cz. Bližší informace získáte na telefonu 226 200 410.
Akce bude probíhat v anglickém jazyce.
Více informací naleznete zde.Konference projektu EcoFair Trade Dialogue, 6.-7. 10. 2010
30. 09. 2010

Vážení přátelé,
 
rádi bychom vás informovali o konání mezinárodní konference projektu EcoFair Trade Dialogue, která se bude konat v Praze v Michnově paláci (Újezd 450 , 110 00 Praha 1) ve dnech 6. -7. října. Konference má název " Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství" a zúčastní se jí řada odborníků z České republiky, EU a rozvojových zemí Afriky a Asie. Podrobný program konference naleznete v příloze.
 
Po této konferenci bude 8. října následovat jednodenní strategický meeting (ČSVTS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1), kde bychom rádi založili platformu pro budoucí spolupráci v rámci tohoto projektu. Rádi bychom iniciovali hlubší diskuzi, vyměňovali své zkušenosti a vymysleli způsob spolupráce do budoucna. Představy a návrhy jsou vítány! Pokud o tuto spolupráci nebudete mít zájem, můžete se samozřejmě zúčastnit jen konference.
 
Pokud máte zájem se jedné či obou akcí zúčastnit, dejte nám prosím nejpozději do 30. září vědět na adrese konference@glopolis.org s upřesněním, kterých dnů se zúčastníte.
 
S jakýmikoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat.
 
S pozdravem,
Jménem Heinrich Böll Foundation, Misereor and Glopolis, Martin Kloubek
 Kampaň Česko proti chudobě v Českých Budějovicích
25. 09. 2010

Dne 22. 9. 2010 jsme se realizovali informační a osvětovou kampaň Česko proti chudobě na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Její součástí byl stánek plný informačních materiálů o kampani, o Rozvojových cílech tisíciletí a o vývoji jejich naplňování a také o tom, jak se každý z nás může zapojit do boje s chudobou. Pozornost kolemjdoucích přitahovala výstava fotografií z rozvojových zemí. S nejmladšími účastníky jsme hráli hry zaměřené na zvýšení povědomí o situaci v rozvojových zemích. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde
Více informací o kampani na www.ceskoprotichudobe.cz


Pozvánka na bezplatný akreditovaný seminář pro pedagogy a pedagogické pracovníky základních škol
18. 09. 2010

Termín: 29. 9. 2010 8:30 - 13:00
Místo konání: CEGV Cassiopeia České Budějovice
Uzávěrka příjmu přihlášek: 21. 9. 2010
Lektorky: Mgr. Martina Tušková, Ing. Bianka Machová (CEGV Cassiopeia České Budějovice)
E- mailová adresa: mkv@cegv-cassiopeia.cz
Více informací ke stažení zde.

Seminář nabídne pedagogům inspiraci pro realizaci průřezového tématu multikulturní výchova tak, aby si žáci osvojili dovednosti chápat a respektovat jiné kultury a naučili se hledat v odlišnosti spíše příležitost k vlastnímu obohacení než zdroje konfliktu. Pokusíme se přijít na to, jakým způsobem může učitel žáky motivovat, jak připravit hodinu směřující k naplnění cílů apod. Vyzkoušíme si aktivity zaměřené především na úvodní témata MKV jako je sebeuvědomění, uvědomění si rozmanitosti v rámci třídy, rozpoznání vlivu stereotypů v našem chování a práci s předsudky. Celý seminář je veden interaktivní formou. Na závěr Vám představíme metodiky a publikace, které Vám orientaci v problematice a samotnou práci usnadní.


Publikace Krok za krokem k inkluzi
08. 09. 2010

Tato příručka shrnuje zkušenosti z průběhu dvouletého projektu „Škola pro každého – škola pro všechny“ realizovaného programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s.
Cílem publikace je přispět k diskusi o možnostech inkluzivního školství v České republice, zejména o způsobech zapojení dětí ze sociálně vyloučených lokalit do škol hlavního vzdělávacího proudu. V příručce najdete i různé názory odborníků na současnou podobu českého vzdělávacího systému.
Více info: www.varianty.cz


Nová knihovna CEGV Cassiopeia
08. 09. 2010

1. listopadu uvede Multikulturní klub CEGV Cassiopeia Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia do provozu novou knihovnu. K dispozici zde budou publikace, audiovizuální média a periodika týkající se oblasti lidských práv, problematiky genderu, multikulturní výchovy a vzdělávání nebo např. migrace a uprchlictví.

Na stránkách www.cegv-cassiopeia.cz budete mít možnost pomocí katalogu vyhledávat knižní dokumenty.Mezinárodní den gramotnosti – 8. září
08. 09. 2010

Od roku 1966 se dne 8. září slaví  Mezinárodní den gramotnosti (International Literacy Day - ILD).
Gramotnost je nezbytným předpokladem udržitelného rozvoje. Přístup ke vzdělání patří mezi základní lidská práva jmenovaná Všeobecnou deklarací lidských práv. Vzdělání je základem všech společností a konkurenceschopných ekonomik. Je to základ pro snižování chudoby a nerovnosti, udržení dobrého zdravotního stavu, schopnosti používat nové technologie apod. A samozřejmě základní vzdělání je vstupní bránou pro vyšší úroveň vzdělání a tím i rozvoj celé společnosti.
Dosažení základního vzdělání pro všechny je jedním z rozvojových cílů tisíciletí, jehož úkolem je do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě dokončit základní školu.


Mezinárodní den boje proti chudobě - 17. října
08. 09. 2010

V září opět odstartují každoroční akční dny proti chudobě, které vyvrcholí 17. října Mezinárodním dnem boje proti chudobě. Českou obdobou kampaní organizovaných po celém světě je kampaň Česko proti chudobě, která se od roku 2005 zabývá humanitární a rozvojovou pomocí a příbuznými tématy.
V září a první půli října probíhají v rámci kampaně každoročně akce ve městech po celé České republice. Zapojit se můžete i vy se svou školou.
CEGV Cassiopeia se zapojuje do této kampaně prostřednictvím infostánku na osvětové a vzdělávací akci Evropský den bez aut, která proběhne 22. 9. 2010 od 8:00 - 14:00 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.
Podrobnější informace o kampaních najdete na www. ceskoprotichudobe.cz


Nabídka vzdělávacího kurzu - multikulturní výchova
08. 09. 2010

V říjnu a listopadu 2010 proběhne kurz tvorby vzdělávacích programů. Kurz je pořádán v rámci projektu „Klíče pro život",multikulturality.
BEZPLATNÁ ÚČAST V KURZU
"TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - OBLAST MULTIKULTURALITA"
zaměřeného na rozvoj vzdělávacích programů pro děti a mládež v oblasti

Kurz je určen pro odbornou veřejnost (tedy organizace, pracující s dětmi a mládeží - NNO, DDM, školní kluby). Bude realizován na 7 místech ČR, vždy pro 2 sousední regiony. Z každého regionu se může kurzu zúčastnit cca 7 -10 organizací, pracujících s dětmi a mládeží (v projektu jsou tyto organizace nazvány "odborná veřejnost"). Není nutné, aby práce s dětmi a mládeží byla vaší hlavní činností, nicméně musí být výslovně uvedena ve vašich stanovách!

Další informace zde


28. srpna 2010 proběhne v jihočeských Rakovicích RefuFest na statku
19. 07. 2010

Občanské sdružení InBáze Berkat pořádá v sobotu 28. srpna 2010 v jihočeských Rakovicích druhý ročník multikulturního festivalu RefuFest na statku.
Více informací zde


| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-159 |


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace