PROJEKTY 2015-
Seminář k programu Škola pro udržitelný život
13. 01. 2016

Semináře se mohou zúčastnit jak učitelé základních a středních škol, jejichž školy již v síti jsou, tak noví  zájemci.
Díky zapojení můžete získat nejen náměty pro práci se žáky, ale také možnost zisku finanční podpory na realizaci praktického místního projektu.

Termín semináře: 2. 2. 2016, 10:00 - 16:00
Místo konání: CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice 370 11
Pozvánka a přihláška zde.
Vyplněnou přihlášku zasílejte na email: kotasova@cegv-cassiopeia.cz

Seminář je zdarma a je akreditovaný, účastníci obdrží osvědčení MŠMT. Další podrobné informace o programu Škola pro udržitelný život a o dalších termínech seminářů v ostatních krajích naleznete na www.skolaprozivot.cz.

Na semináři se dozvíte a vyzkoušíte si:
- co je místně zakotvené učení
- jak vzdělávat žáky prostřednictvím mapování problémů a potřeb obce
- jak vzdělávat žáky prostřednictvím plánování a realizace praktických
místních projektů
- jak zapojit do spolupráce i další partnery v obci
- jak sestavit projekt a sepsat projektovou žádost


Škola pro udržitelný život
09. 01. 2012

Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER. Cassiopeia působí jako regionální koordinátor pro Jihočeský kraj a nově i pro Plzeňský kraj.

Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.

Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum udržitelného rozvoje v obci a prostřednictvím praktických malých místních projektů. Projekty jsou zaměřené na zkvalitnění života místní komunity, environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Do těchto projektů musí být aktivně zapojeni žáci, hlavní výstupy mají sloužit nejen škole, ale i místní veřejnosti. Projekty jsou schvalovány na základě odborného posouzení, poté mohou být školám poskytnuty finanční prostředky na realizaci plánovaných výstupů. Více informací na www.skolaprozivot.cz


  PROJEKTY 2010-


  MKV KNIHOVNA

  INFOSERVIS
Krasec Magistrát města České Budějovice Hnutí Brontosaurus Státní fond životního prostředí České republiky Síť ekocenter Pavučina Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství a tělovýchovy Město České Budějovice Lesy České republiky Jihočeský kraj

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace