PROJEKTY 2015-
06. 01. 2017

Výukový program je promyšlený celek na sebe navazujících učebních aktivit, které vedou účastníky k osvojování konkrétních znalostí, dovedností či vhledů. Lektor(ka) při něm využívá rozmanité učební metody, které účastníky aktivizují, a naplňují úsloví „škola hrou“. Uvádí činnosti, pomáhá žákům s řešením úkolů, organizuje sdílení výsledků, diskusi, doplňuje informace. V naší praxi dbáme na pestrost a vyváženost programů střídáním aktivit přemýšlivých, prožitkových, tvořivých, hravých, soutěživých a pohybových.  Žáci se věnují připraveným činnostem individuálně, v malých skupinách i společně.

Výukové programy probíhají v prostorách CEGV Cassiopeia nebo u vás ve škole nebo na konkrétních místech v přírodě. Doba trvání se pohybuje od 1 hodiny (pro MŠ) po celý vyučovací den (programy v přírodě) až několik dnů (pobytové programy).

V naší nabídce najdete výukové programy s environmentální, multikulturní a osobnostně-sociální tematikou, s řadou přesahů do dalších oblastí vzdělávání. Učitelé je využívají (nejen) v rámci environmentální výchovy, která je dnes nedílnou součástí školního vzdělávání. Naše výukové programy absolvuje každoročně více než 15 000 účastníků. Lektorky a lektoři mají zkušenosti s vedením dětských kolektivů a většinou i pedagogické vzdělání.

Nabídku výukových programů můžete podrobně prozkoumat v sekci Objednávací systém.Environmentální pobytové programy
28. 12. 2016

Celá řada spřátelených organizací po celé ČR v nedávné minulosti vybudovala vlastní pobytová střediska pro uskutečňování environmentálních pobytových programů. Cassiopeia se v tomto směru vydala jinou cestou. Od roku 2009 spolupracujeme s  poskytovateli ubytování a stravy na podnětných přírodních lokalitách v různých částech Jihočeského kraje. Zajišťujeme školám prožitkově – poznávací programy na Novohradsku, v CHKO Třeboňsko a v CHKO Blanský les. Hlavním cílem environmentálních pobytových programů je oslovit děti přírodou, přesvědčit je o tom, že stojí za to být v přírodě, pozorovat, zkoumat, hrát si, představovat jí dalším lidem. K tomu nám slouží osobní zaujetí přírodou ve spojení s pedagogickou zkušeností a přírodovědnými znalostmi. Kontaktujeme děti s přírodou pomocí pozorovatelských a badatelských úkolů, her, smyslově – prožitkových aktivit. Vytváříme dětem příležitosti k emocionálnímu propojování s přírodou, k hlubšímu porozumění přírodním jevům, chápání souvislostí, v nichž jednotlivé faktické znalosti nabývají smyslu. Pobytové programy jsou třídenní, lze však dohodnout kratší i delší program. Více informací najdete v sekci objednávací systém.

 


Při vyhledávání poskytovatelů ubytování a stravy pro naše akce jsme získali velmi rozdílné zkušenosti. Stále existují „bílá místa“, kam bychom s dětmi rádi jezdili, avšak nabídky místních podnikatelů nás neoslovují. O to více si vážíme vstřícného jednání a kvalitních služeb, které nám dlouhodobě poskytují penzion Hamr v Tereziině údolí u Nových Hradů a penzion Mlýnský Dvůr u Třeboně.

 
Výukové programy s multikulturní a osobnostně sociální tematikou
27. 12. 2016

Žákům základních škol a studentům nižšího stupně víceletých gymnázií nabízíme 17 výukových programů s multikulturní a osobnostně sociální tématikou. Součástí výuky v rámci multikulturní a osobnostně sociální výchovy je práce s postoji, názory a chováním žáků. Pro tento účel využíváme interaktivní metody a hry tak, aby měli žáci možnost vyzkoušet si a zažít různé situace, které je mohou v běžném životě potkat a taky, aby měli možnost vyjádřit svůj názor a reflektovat ho s ostatními. Výuku navíc zpestřujeme příběhy ze života, fotografiemi z různých zemí, případně krátkými filmy. Během programů se snažíme, aby žáci získali povědomí o tom, co je to multikulturní prostředí a připravili se na život v něm. Naší snahou je pracovat především s dětmi, které se vyvíjí a nejsou ještě zatížené stereotypy a předsudky. Výukové programy probíhají v prostorách CEGV Cassiopeia nebo přímo ve školách.
  PROJEKTY 2010-


  MKV KNIHOVNA

  INFOSERVIS
Krasec Magistrát města České Budějovice Hnutí Brontosaurus Státní fond životního prostředí České republiky Síť ekocenter Pavučina Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství a tělovýchovy Město České Budějovice Lesy České republiky Jihočeský kraj

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace