PROJEKTY 2015-
Children In Permaculture - společný projekt organizací z pěti evropských států
28. 12. 2016

Mezinárodní projekt "Children In Permaculture" je založen na vzájemné spolupráci organizací z 5 evropských států -  Velké Británie, Itálie, Slovinska, Rumunska a České republiky. Vedoucím partnerem je Permakulturní asociace ve Velké Británii se sídlem ve městě Leeds. Českou republiku reprezentuje Cassiopeia.
Projekt probíhá od září 2015 a bude ukončen v roce 2018. Finance na jeho realizaci čerpáme ze vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+.  

Cíle projektu:

Zlepšit vzdělávání dětí prostřednictvím vývoje osnov, výukových plánů, filmu a dalších zdrojů (případové studie, internetová databáze), které umožní učitelům ve školách a školkách, vedoucím, rodičům a dalším vychovatelům zapojit děti, se kterými pracují, do celostního a udržitelného vzdělávání  a seznamovat je se permakulturou.

 • vytvoření evropské sítě - Děti v permakultuře
 • organizování místních, národních a mezinárodních akcí
 • poskytování a vedení tréninků a sdílení dovedností pro permakulturu s dětmi
 • umožnit dětem příležitosti učit se od přírody, v přírodě
Výsledky - vytváříme rozmanité zdroje pro vzdělávání dětí ve věku 3-6 let a 7-12 let:
 • webová stránka www.childreninpermaculture.com
 • průzkum zdrojů (Survey of Resources) - filmy, knihy, webové stránky atd. o zapojování dětí do permakultury
 • případové studie (Case Studies) – o tom, jak v různých státech realizujeme permakulturní vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
 • výukové plány (Session Plans), aktivity a další zdroje
 • krátký film
 • manuál pro učitele (Manual)
 • seminář pro učitele (Training Course)


 

Zajímá vás to?

 • čtěte CIP newsletter  - zaregistrujte se na webové stránce  CiP a bude vám pravidelně přicházet
 • prohlédněte si Children In Permaculture na youtube
 • staňte se dobrovolníkem /dobrovolnicí a pomozte nám při testování výukových plánů, připomínkování výukových plánů, technické podpoře, překladech, sdílení zkušeností s dětmi a příkladů dobré praxe) – kontaktujte nás na e-mailu: velehradska@cegv-cassiopeia.cz
 • připojte se… (Facebook, nové projekty apod.)
 • zúčastněte se vícedenního vzdělávacího semináře pro pedagogy v roce 2018 (budeme vás včas informovat) 
 


Co je permakultura?
28. 12. 2016

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy (Eva Hauserová, Permakultura CS).

Permakultura je…

 • zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
 • systém designu založený na ekologických principech
 • umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
 • vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodo
Tři etické zásady permakultury:

péče o Zemi – obnovujme a udržujme přírodní zdroje
péče o člověka – pečujme o sebe, své bližní a společnost
spravedlivé rozdělování – sdílejme své přebytky

·         Principy permakulturního designu (dle Davida Holmgrena) – je jich celkem 12:

Např.

1.      Pozoruj a jednej
              Krása je v očích pozorovatele

2.      Zachycuj a uchovávej energii
              Kuj železo, dokud je žhavé

3.      Získávej výnos
              S prázdným žaludkem se špatně pracuje

4.      Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu
              Hříchy otců se projevují na dětech do sedmé generace

 Odkazy:

Permakultura v ČR http://www.permakulturacs.cz/

Permakultura ve světě http://www.motherearthschool.com/permaculture.shtml

Zde si můžete přečíst článek o vztahu mezi permakulturou a environmentální výchovou, publikovaný v časopise Envigogika, vydávaném Univerzitou Karlovou.    MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace