PROJEKTY 2015-
ROZMANITÉ CESTY K PŘÍRODĚ
19. 07. 2017

V roce 2017 realizujeme s podporou Jihočeského kraje projekt „Rozmanité cesty k přírodě“. Tento projekt vychází z našeho dlouhodobého záměru vytvářet příležitosti k emocionálnímu i rozumovému propojování dětí s přírodou, za tímto účelem systematicky pracovat s podnětnými přírodními lokalitami v Jihočeském kraji a vytvářet „nástroje“ pro jejich efektivní využití.

Součástí projektu je tvorba a pilotní realizace dvou výukových programů v terénu pro žáky základních škol na Strakonicku (lokality Podskalí a Tůně u Hajské). Účastníci programů se hravě a badatelsky seznámí s významnými přírodními fenomény Strakonic a nejbližšího okolí. Zejména školám na Českobudějovicku má sloužit nový výukový program v parku 4 Dvory. Tento park je příkladem ekologické obnovy s využitím spontánních přírodních dějů. Účastníci programu se hravě a badatelsky seznámí s osídlováním uvolněného prostoru živými organismy, s rozdílným vlivem pravidelné údržby a záměrného bezúdržbového režimu na vývoj ekosystému, uvědomí si rozmanité funkce veřejné zeleně.

Nabídku vícedenních pobytových programů pro základní školy rozšiřujeme o nový program Česká Kanada.  Účastníci programu se hravě a badatelsky seznámí s významnými přírodními fenomény oblasti (originální žulová seskupení, vodní a lesní ekosystémy), jejich vývojem a ovlivněním lidskou činností. Pilotní realizace program proběhne v září 2017.

Vzdělávací a prožitkové programy na podnětných přírodních lokalitách pomáhají dětem propojovat se s přírodou a získávat o ní zájem. Vytvářejí příležitosti k soustavnému zvyšování environmentální citlivosti a gramotnosti obyvatel regionu.

V rámci projektu dále pokračujeme v tvorbě obrázkových pomůcek, vhodných pro pozorování a zkoumání přírody (nejen) během výukových programů.  Na loni vytvořenou pomůcku “Lesní byliny” navazujeme podobně zpracovanou pomůckou “Byliny na loukách a podél cest”. Pomůcky jsou  kapesního formátu, ve tvaru rozevíracího vějíře, s fotografiemi a doprovodnými texty. Výběr druhů přizpůsobujeme potřebám terénní výuky v krajině jižních Čech.

Projekt Rozmanité cesty k přírodě byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny. 
           
 
  PROJEKTY 2010-


  MKV KNIHOVNA

  INFOSERVIS
Krasec Magistrát města České Budějovice Hnutí Brontosaurus Státní fond životního prostředí České republiky Síť ekocenter Pavučina Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství a tělovýchovy Město České Budějovice Lesy České republiky Jihočeský kraj

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace