PROJEKTY 2015-
Krok za krokem - D - Ekoškola

Ekoškola (Eco-schools) je program mezinárodní organizace Foundation for Environmental Education. Hlavním koordinátorem pro Českou republiku je sdružení Tereza. Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest – CEGV Cassiopeia působí jako regionální koordinátor pro Jihočeský kraj.

Žáci zapojených škol se učí o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytváří vlastní ekokodex, analyzují situaci na škole v uvedených oblastech, navrhují zlepšení, která se snaží naplnit. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.

Jak to bude probíhat?

Nejprve uskutečníme, ve spolupráci s občanským sdružením Tereza, úvodní informačně-motivační seminář pro učitele škol. Na semináři budou učitelé seznámeni cíli, obsahem a pravidly programu Ekoškola.

Ve školách budou založeny pracovní týmy Ekoškola (ekotýmy) složené ze žáků a učitelů. Jejich členové se zúčastní výukového programu v našich prostorách. Učitelé obdrží další metodické materiály pro výuku.

Ekotým provede analýzu školy v oblasti odpadů, zacházení s energií, s vodou a v oblasti kvality prostředí školy.

Na základě analýzy bude setaven plán činností, které povedou k „ekologizaci“ školy a zlepšení životního prostředí.

Plnění plánu bude sledovat ekotým. Hodnocení bude probíhat na pravidelných schůzkách. Ekotým bude informovat o postupu „ekologizace“ a to nejen ostatní žáky školy, ale i širokou veřejnost.

Pracovní týmy navrhnou zásady ekologicky šetrného chování pro žáky, učitele, ostatní zaměstnance i návštěvníky školy. Tyto zásady budou v rámci celé školy prodiskutovány, výsledný ekokodex bude sestaven na základě širšího konsensu.

Celý projekt může vyvrcholit auditem a následným získáním mezinárodního titulu. Cesta zapojených škol k získání mezinárodního titulu, vlajky a loga Ekoškoly může být libovolně dlouhá.


Zpět na Krok za krokem

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Magistrát města České Budějovice Hnutí Brontosaurus Státní fond životního prostředí České republiky Síť ekocenter Pavučina Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství a tělovýchovy Město České Budějovice Lesy České republiky Jihočeský kraj

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace