PROJEKTY 2015-
Krok za krokem - D - Ekoškola

Ekoškola (Eco-schools) je program mezinárodní organizace Foundation for Environmental Education. Hlavním koordinátorem pro Českou republiku je sdružení Tereza. Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest – CEGV Cassiopeia působí jako regionální koordinátor pro Jihočeský kraj.

Žáci zapojených škol se učí o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytváří vlastní ekokodex, analyzují situaci na škole v uvedených oblastech, navrhují zlepšení, která se snaží naplnit. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.

Jak to bude probíhat?

Nejprve uskutečníme, ve spolupráci s občanským sdružením Tereza, úvodní informačně-motivační seminář pro učitele škol. Na semináři budou učitelé seznámeni cíli, obsahem a pravidly programu Ekoškola.

Ve školách budou založeny pracovní týmy Ekoškola (ekotýmy) složené ze žáků a učitelů. Jejich členové se zúčastní výukového programu v našich prostorách. Učitelé obdrží další metodické materiály pro výuku.

Ekotým provede analýzu školy v oblasti odpadů, zacházení s energií, s vodou a v oblasti kvality prostředí školy.

Na základě analýzy bude setaven plán činností, které povedou k „ekologizaci“ školy a zlepšení životního prostředí.

Plnění plánu bude sledovat ekotým. Hodnocení bude probíhat na pravidelných schůzkách. Ekotým bude informovat o postupu „ekologizace“ a to nejen ostatní žáky školy, ale i širokou veřejnost.

Pracovní týmy navrhnou zásady ekologicky šetrného chování pro žáky, učitele, ostatní zaměstnance i návštěvníky školy. Tyto zásady budou v rámci celé školy prodiskutovány, výsledný ekokodex bude sestaven na základě širšího konsensu.

Celý projekt může vyvrcholit auditem a následným získáním mezinárodního titulu. Cesta zapojených škol k získání mezinárodního titulu, vlajky a loga Ekoškoly může být libovolně dlouhá.


Zpět na Krok za krokem

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace