PROJEKTY 2015-
Kamarád jako kamarád - Popis projektu
Cílem projektu je podnítit zkvalitnění realizace průřezového tématu „Multikulturní výchova“ na základních školách a víceletých gymnáziích v Jihočeském kraji. Tohoto cíle chceme dosáhnout realizací Školního projektu, poskytnutím metodické podpory učitelům a propagací nabízených služeb formou tištěné nabídky výukových programů MKV. V rámci Školního projektu žáci absolvují 2 úvodní výukové programy a následně 2 interkulturní dílny dle výběru. Získané znalosti a dovednosti pak aplikují v tvůrčí práci s interkulturní tematikou. Pro pedagogy uspořádáme dva semináře a vydáme soubor informačních a metodických materiálů. Prostřednictvím nich mohou získat nejen teoretické informace, ale především praktické náměty využitelné při realizaci MKV ve školách. Tyto materiály obdrží pedagogové zapojení do projektu a účastníci seminářů. Nabídka výukových programů MKV bude distribuována základním školám a víceletým gymnáziím v JČ kraji.

Cílová skupina:
žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Projekt se skládá ze tří částí:

1. Úvodní výukové programy: Různé úhly pohledu a Předsudky – žáci absolvují oba

2. Interkulturní dílny - pro své žáky si můžete vybrat dvě interkulturní dílny z následující nabídky: Cizinci, Vietnamci, Ukrajinci, Mongolové, Afghánci, Příběh uprchlíka

3. Tvůrčí práce - získané znalosti a dovednosti pak mohou žáci aplikovat formou tvůrčí práce s interkulturní tematikou 

Časová dotace:
Dva úvodní programy po 2 hodinách + dvě interkulturní dílny po 2 hodinách + tvůrčí práce žáků

Kde se programy uskutečňují:
  • v prostorách CEGV Cassiopeia
  • ve škole (mimo ČB)
Cena:
100,- Kč na žáka zapojeného do projektu. Celkem jde o 8 hodin výuky (2 úvodní programy po 2 hodinách + 2 interkulturní dílny po 2 hodinách, tvůrčí práce žáků)

pozn. Cestovné lektora je hrazeno z rozpočtu projektu.

Zapojení do projektu je možné objednat pomocí objednávacího systému. Účast na projektu a termíny programů budou do 14. dnů dohodnuty telefonicky a sepsána dohoda o zapojení do projektu.

V případě potřeby doplňujících informací nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Anotace programů a dílen:

Úvodní programy (časová dotace: 2 hodiny / program)

 RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU                                                                                               

Každý z nás je určitým způsobem jedinečný, zastáváme různé názory a jinak se chováme v určitých situacích. Čím je to ale dáno? Cílem tohoto programu je přivést žáky k zamyšlení nad tím, že nic není černé nebo bílé. Naučit je dívat se na různé situace z různých úhlů pohledu, očima těch „druhých“ a nacházet tak společnou řeč i ve zdánlivě neřešitelných situacích. Hraním rolí se do jedné takové situace žáci dostanou. A jaké z ní najdou východisko? To záleží na jejich dovednostech komunikovat, spolupracovat a hledat netradiční řešení.

 
PŘEDSUDKY

Práce s filmem – žáci budou předvídat děj a charakteristiky jednotlivých postav v postupně promítaném filmovém příběhu. Prostřednictvím vlastního prožitku budou mít možnost pochopit, jak se zažité stereotypy - názory o jiných lidech běžné ve společnosti, mohou proměnit v předsudky negativně ovlivňující naše chování. Naučí se rozlišovat skutečnost od názorů a interpretací, kriticky o nich přemýšlet a být si vědomi nebezpečí jejich slepého přejímání.

Interkulturní dílny (časová dotace: 2 hodiny / dílna)

 
CIZINCI

Na základě shlédnutého příběhu Macha a Šebestové, kteří se ocitnou pomocí kouzelného sluchátka na jiné planetě, si ukážeme, že i chytří a sebevědomí jedinci se vlivem cizího prostředí mohou jevit jako podezřelí a méněcenní. Zamyslíme se nad tím, jak se cizinec cítí mimo své prostředí a jak je vnímán svým okolím. Společně budeme pátrat po tom, co vede lidi k tomu, aby cestovali nebo se dokonce odstěhovali ze své vlasti.

 
VIETNAMCI

V příběhu z vietnamské tržnice se podíváme na konfliktní situaci očima vietnamského prodavače a české zákaznice. Program je doplněn promítáním fotografií a povídáním o životě ve Vietnamu. Vyzkoušíme si, jak se jí s hůlkami, jak se smlouvá na trhu, a odhalíme různé způsoby použití vietnamského klobouku.

 
UKRAJINCI

Co si představíme, když se řekne „UKRAJINEC“? Jak je vnímáme a jak se jim v ČR pravděpodobně žije? Jsou pro nás přítěží, nebo máme prospěch z jejich pobytu a práce i my? Tento program věnujeme otázkám týkajících se soužití Čechů a Ukrajinců v ČR. Společně prozkoumáme důvody, proč odjíždějí za prací do ciziny a proč si vybírají právě ČR. Přiblížíme žákům tuto menšinu a pokusíme se nabourat stereotypní představy a předsudky o ní. Promítneme si fotografie a popovídáme o Ukrajině.
 
AFGHÁNCI

Když se řekne Afghánistán, většině z nás se vybaví Tálibán, Al-Káida, válka. Afghánistán to jsou i lidé. Život v Afghánistánu se výrazně liší od života v ČR a stejně tak i Afghánci od Čechů. V první části programu se prostřednictvím fotografií seznámíme s  životem v Afghánistánu a v druhé části nám hraní rolí v příběhu afghánského imigranta a českého úředníka umožní poznat, jaké mohou nastat překážky při vyplňování jednoduchého formuláře. V závěrečné diskusi se pokusíme přijít na to, jak tyto překážky eliminovat.

MONGOLOVÉ

Seznámíme se s historií a přírodními podmínkami Mongolska i s ekonomickou situací lidí zde žijících. Odpovíme si na otázky: Kdo jsou Nomádi? Co je jurta? Jak se staví? Budeme mít možnost využít pohostinnosti, která přísluší každému hostu. S využitím komiksů, které jsou pro žáky zajímavou formou předávání informací, nahlédneme pod pokličku Mongolů přijíždějících do ČR, abychom zjistili, proč sem přijíždějí, jaké mají očekávání a jaké jsou šance, aby se jim splnily.

PŘÍBĚH UPRCHLÍKA – simulační hra

Co všechno ve skutečnosti víme o výzvách a problémech, kterým musí čelit někdo, kdo je nucen opustit svou zemi, rodinu, domov, práci a žít v zemi, kde o něj nikdo nestojí? Během programu se každý z nás stane uprchlíkem. Pocítíme na vlastní kůži nejistotu i bezmocnost, ale i naději pro nalezení bezpečnějšího místa pro život. Budeme se snažit porozumět problému uprchlictví v celém jeho kontextu.
 
Tvůrčí práce s interkulturní tematikou:

Žáci si aktivně získávají informace k tématu, zpracují je a tvůrčím způsobem je interpretují ostatním žákům školy. Forma tvůrčí práce může být kupříkladu tematické interkulturní divadelní představení, výstava výtvarných prací, grafické zpracování získaných informací…
Tento projekt je podpořen z rozpočtu MŠMT v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců.


Zpět na Kamarád jako kamarád

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Magistrát města České Budějovice Hnutí Brontosaurus Státní fond životního prostředí České republiky Síť ekocenter Pavučina Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství a tělovýchovy Město České Budějovice Lesy České republiky Jihočeský kraj

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace