PROJEKTY 2015-
Ekoškola - Obecné informace o programu Ekoškola

Co je cílem Ekoškoly?

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci snaží pomoci škole stát se ekologicky šetrnější. Jde o praktické začlenění ekologické výchovy do výuky, kdy se žáci o jednotlivých tématech spojených s ochranou přírody a udržitelným životem nejen učí, ale dělají i konkrétní praktické kroky přímo na škole. Obzvláště starší školy tak získávají i jistý potenciál úspor na provozu školy. Žáci se pokouší dle pracovních listů analyzovat stávající stav školy a realizovat dílčí kroky k jeho zlepšení. Kromě začlenění environmentálních témat do výuky zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie i vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.
Na škole vzniká žákovský pracovní tým složený nejlépe z žáků různých tříd, kteří postupně analyzují současnou situaci v uvedených oblastech Ekoškoly a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Také si vytvářejí vlastní soubor pravidel, podle kterých se chtějí řídit, ekokodex. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Program je vhodný pro školy základní, střední, i speciální, školy malé i velké, vesnické i městské, školy zkušené na poli environmentální výchovy i školy teprve začínající. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.

Program Ekoškola pomáhá začlenit průřezové téma ekologické výchovy do výuky i do praxe.
Chtěli bychom žákům i učitelům pomoci nabýt praktické zkušenosti a vědomosti o ekologicky šetrném hospodaření s výdobytky moderní civilizace. Rádi bychom též pomohli prohloubit vztah naší dorůstající generace k přírodě a životnímu prostředí, které obýváme. Pomůžete nám?
Zapojte se do programu Ekoškola.
Vytvoření sítě ekologicky smýšlejících společenství pomáhá šířit živé povědomí o potřebnosti ekologicky šetrného způsobu života plošně do celé společnosti. Otázky ohledně ochrany životního prostředí, úspor energií a šetrného úřadování jsou otázkami budoucnosti lidstva, a je tedy prioritou je řešit. Jsme rádi, že máte zájem se problematikou zabývat a těšíme se s vámi na spolupráci.


Podrobnější informace naleznete zde, níže uvádíme jen vybrané informace:
Stránky programu Ekoškola
Stránky mezinárodního programu Ekoškola


V rámci metodiky sedmi kroků se Ekotým snaží ovlivnit chod školy v jednotlivých dílčích oblastech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, pro pokročilé pak i ekostopa, doprava, šetrný spotřebitel...a další). K dyspozici má tým sadu pracovních listů, teoretické příručky a dávku vlastní energie a motivace. Koordinátor z řad učitelů jen vhodně usměrňuje aktivitu žáků, kteří jsou programem vedeni k samostatné práci.

(Bližší informace k práci školního koordinátora najdete zde.)
(popis metodiky 7 kroků Ekoškoly najdete na stránce www.ekoskola.cz/program-metodika.html)


EKOŠKOLA pod lupou - ve škole nám funguje:
(škola nemusí hned splňovat všechna kriteria, níže je jen výčet podnětů, o jejich realizaci může škola usilovat)

Odpady
 • je zavedeno fungující třídění odpadů, minimálně na úrovni papíru a plastů. Je zajištěn zpětný odběr vybitých baterií, zářivek, elektrospotřebičů (popř. nebezpečného odpadu), které vyprodukuje škola.
 • koše jsou dostatečně rozmístěny a jsou jasně označené
 • žáci, učitelé a další zaměstnanci odpad třídí
 • je vyřešeno dotřiďování odpadů a odvoz příslušnými firmami
 • žáci a zaměstnanci školy jsou informováni o předcházení, minimalizaci a využití odpadu
 • škola upřednostňuje výrobky z recyklovaného papíru (sešity, obálky, kancelářský papír)
 • ve škole se používá papír z obou stran a oboustranný tisk
Energie
 • je sledována spotřeba energie
 • žáci i zaměstnanci jsou informováni o opatřeních vedoucích k úsporám energie
 • žáci se podílejí na monitorování spotřeby energie školy
 • jsou udržovány vhodné teploty v jednotlivých místnostech
 • ve škole jsou dodržovány zásady správného a efektivního větrání
 • je umožněna volná cirkulace vzduchu z radiátorů
 • zdroje světla jsou systematicky nahrazovány úspornějšími (tam, kde je to rozumné)
 • žáci a zaměstnanci jsou motivováni k zhasínání
 • škola preferuje spotřebiče energetické třídy A – B
Voda
 • je sledována spotřeba vody ve škole
 • ve škole nedochází ke zbytečným únikům vody
 • žáci a zaměstnanci jsou motivováni k úsporám vody
 • škola se snaží o postupnou instalaci šetrných systémů splachování na WC a úsporných vodovodních baterií
 • žáci jsou informováni o zdrojích pitné vody pro školu, příčinách znečišťování, úpravě pitné vody, čištění odpadních vod
 • dle možností jsou využívány ekologicky šetrné výrobky na úklid, případně v kuchyni
Prostředí
 • v prostorách školy je dostatek zeleně
 • o zeleň se alespoň částečně starají sami žáci
 • školní pozemek a zeleň ve škole jsou využity k ekopedagogickým účelům
 • ve škole jsou vhodné prostory pro trávení volného času uvnitř i vně
 • žáci mají možnost ovlivňovat výzdobu školy
 • žáci se podílejí na péči o vnitřní prostředí a okolí školy
 • škola pečuje o školní dvůr, zahradu, venkovní učebnu, skleník, hřiště, odpočinkový prostor, „koutek divočiny“ atd.
ekostopaV současné době je pro žáky spuštěna nová webová aplikace STOPY MÉ EKOŠKOLY, která pracuje s pěti hlavními tématy našeho programu a zpracovává jejich ekostopu.
Aplikace slouží jako podpora v provedení kvalitní analýzy jednotlivých oblastí (Odpady, Energie, Voda, Prostředí školy, Doprava,) na škole tím, že pro ně počítá ekostopu. Nabízí vám možnost ukládat data, a tak srovnávat výsledky z jednotlivých roků a vyhodnocovat dopad realizace úsporných opatření.
Číselné i grafické výstupy aplikace pomáhají žákům rozhodnout, jakým oblastem se mají věnovat a jaká opatření k ekologizaci školy mají dále naplánovat v plánu činností. (Tento program je v plné verzi přístupný pouze pro zapojené školy.)Pokud se na škole shodnete v tom, že splňujete kriteria Ekoškoly, můžete zažádat o audit a udělení titulu Ekoškola. Popřípadě lze využít i možnosti auditu nanečisto. Slavnostní vyhlášení titulů Ekoškoly je přestižní záležitost a škola se pak může prezentovat titulem i vlajkou Ekoškoly.


CEGV Cassiopeia se stala v roce 2009 krajským koordinátorem mezinárodního programu Ekoškola.
Do konce roku 2010 projevilo zájem o aktivní účast v programu zabývajícím se ochranou přírody a ekologicky úspornými opatřeními zatím 17 škol z jižních Čech. Titul Ekoškola z toho zatím získalo osm škol. V roce 2015 obhajovaly v Jižních Čechách titul Ekoškola školy ZŠ Bezdrevská a ZŠ Kunžak.
V letech nadcházejících očekáváme nárůst počtu zájemců a rozšíření řad Ekoškol v ČR.

O co vlastně v programu Ekoškola jde?

Program školám nabízí nový pohled na možnosti zapojení žáků do hospodaření školy, příručku dobré praxe, materiály k tématu ekologizace provozu školy a úsporným opatřením v oblasti energie, vody a odpadů, šanon s pracovními listy a aktivitami pro výuku, dále pak motivační výukový program pro nastartování žákovského Ekotýmu na dané škole a pomocnou ruku v průběhu školního roku.

Škola založí žákovský Ekotým, před který jsou postupně kladeny praktické úkoly zaměřené na ekologizaci provozu školy, popřípadě na její estetické doplňky. Žáci se zaměřují na to, co by mohli ve škole aktivně zlepšit tak, aby se stala škola nejen prostředím pro ně příjemnějším a krásnějším, ale zároveň, aby byla i energeticky úsporná a šetrná k životnímu prostředí.

Více by vám jistě ukázali na školách, které jsou do programu již zapojeny nebo které již dokonce získaly prestižní mezinárodní ocenění „titul Ekoškola“. Aktuální informace o programu a seznam škol zapojených do programu naleznete na stránkách Ekoškoly: www.ekoskola.cz

Máte-li se chuť pustit do akce s námi a stát se Ekoškolou neváhejte a připojte se k nám. Informace pro zájemce o aktivní účaste naleznete zde. http://www.ekoskola.cz/ekoskola-nabidka.htmlZpět na Ekoškola

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace