PROJEKTY 2015-
Ekoškola - Informace pro školy nově zapojené

Několik motivačních podnětů pro inspiraci

Obecná úvodní informace:
Na webu Ekoškoly můžete nalézt mnoho různých podnětů pro své aktivity:

http://www.ekoskola.cz/materialy.html

Inspiraci můžete ale čerpat i od spřátelených škol a jejich členů Ekotýmu:

Facebook Ekoškoly - Seznamte se s kolegy z jiných Ekotýmů.
http://www.facebook.com/pages/Ekoskola/202003355940 

 
Dále doporučujeme:
  • Ještě jednou si projděte příručku pro školy (pokud už nevíte, kde ji máte, je ke stažení zde: http://www.ekoskola.cz/materialy.html) nebo příručku dobré praxe. Konkrétní podněty se stávají aktuálnějšími, máte-li s programem již nějakou zkušenost, než když jste je četli poprvé před rozjetím programu.

  • Třídíte odpad už celá škola? – Udělejte pro své spolužáky nějaké zábavně vzdělávací představení.

  • Využijte různých oficiálních akcí – např. Den země – a nabídněte své vzdělání a zkušenosti i lidem z ulice, např. formou plakátků na nástěnkách města (po dohodě s městem) nebo ve výlohách obchodů (po dohodě s majitelem obchodu). …Seznamte své sousedy s důvody, proč je nutné třídit odpad a jaké může mít následky, když se to nedělá. Můžete je tím motivovat ke spolupráci a aktivitě.
  • Vyzkoušejte si na škole nebo i doma akci „týden tepla“ a např. ve třídě zkuste hlídat teplotu, aby nepřesáhla 21°C – pak pozorujte, jak se budete cítit, jaký to bude mít vliv na vaši bdělost a aktivitu, schopnost učení atp. a vedle toho požádejte pana školníka, ať vám poctivě měří, kolik tak škola ušetřila energie. (pozn.: Snížení teploty o 1° může ušetřit až 0,6 % spotřeby energie na topení. To se samoskou může lišit vzhledem k proměnlivosti počasí atp.)

  • Můžete také udělat týden, kdy se snažíte maximálně omezit svícení v budově tam, kde to není potřeba. Kontrolovat zhasínání světel po výuce nebo na chodbách, když tam už nikdo není, o toaletách ani nemluvě.

  • Máte už hotovou analýzu stavu vaší školy? Udělejte si tabulku kladů a záporů v každém z témat Ekoškoly (odpady, energie, voda, prostředí školy,…) nebo přímo SWOT analýzu (*silné a slabé stránky, příležitosti, rizika - http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT). Rizikové oblasti zaneste do plánu svých činností. Do svého plánu činností zaneste i dlouhodobé plány např. výměnu oken nebo střešní krytiny v období do 5 i 10 let (po určitém čase je vhodné udělat si srovnávací analýzu – nemusí být zcela kompletní jako ta první, můžete se zaměřit jen na některá z témat. Připomenete si původní cíle a prohloubíte vztah s vaším panem školníkem atp.). Zapojte výsledky vaší analýzy do výuky. – Získané hodnoty ze spotřeby energií a vody můžete v matematice či fyzice dále zhodnotit, získané hodnoty nabídněte svému učiteli a zapojte jej do hry. Zeptejte se svého učitele na přírodopis, jaký vliv na přírodu může mít místní hospodaření s vodou a jak třeba s vodou hospodaří sama příroda. Udělejte si pokus, kolik vody se vypaří za 1 hodinu, když na hladinu svítí sluníčko v plné síle, nebo o kolik stupňů se ohřeje země, kde žádná voda není. Jaký vliv to může mít na přírodní jevy – deště, vítr, tornáda?

  • Máte na stránkách školy jako Ekotým svou stránku – stránku o tom, co děláte v rámci školních eko-aktivit? Vědí návštěvníci stránek školy, že je škola zapojená do programu Ekoškola a co to pro ni znamená? Jak často aktualizujete svůj web?

……místo pro další podněty a inspirace…….
 

·         Napadají vás nějaké další zajímavé tipy pro inspiraci, o které byste se chtěli podělit? Napište nám je, určitě tuto spolupráci uvítáme.

·         Pomozte nám vybrat nějaký zajímavý příklad do příručky dobré praxe, a staňte se tak inspirací či vzorem pro ostatní zapojené školy.

Své tipy můžete posílat na adresu velehradska@cegv-cassiopeia.cz. Za vaši spolupráci předem děkujeme.

 
 


Zpět na Ekoškola

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace