PROJEKTY 2015-
Ekoškola - Informace pro školy nově zapojené

Několik motivačních podnětů pro inspiraci

Obecná úvodní informace:
Na webu Ekoškoly můžete nalézt mnoho různých podnětů pro své aktivity:

http://www.ekoskola.cz/materialy.html

Inspiraci můžete ale čerpat i od spřátelených škol a jejich členů Ekotýmu:

Facebook Ekoškoly - Seznamte se s kolegy z jiných Ekotýmů.
http://www.facebook.com/pages/Ekoskola/202003355940 

 
Dále doporučujeme:
  • Ještě jednou si projděte příručku pro školy (pokud už nevíte, kde ji máte, je ke stažení zde: http://www.ekoskola.cz/materialy.html) nebo příručku dobré praxe. Konkrétní podněty se stávají aktuálnějšími, máte-li s programem již nějakou zkušenost, než když jste je četli poprvé před rozjetím programu.

  • Třídíte odpad už celá škola? – Udělejte pro své spolužáky nějaké zábavně vzdělávací představení.

  • Využijte různých oficiálních akcí – např. Den země – a nabídněte své vzdělání a zkušenosti i lidem z ulice, např. formou plakátků na nástěnkách města (po dohodě s městem) nebo ve výlohách obchodů (po dohodě s majitelem obchodu). …Seznamte své sousedy s důvody, proč je nutné třídit odpad a jaké může mít následky, když se to nedělá. Můžete je tím motivovat ke spolupráci a aktivitě.
  • Vyzkoušejte si na škole nebo i doma akci „týden tepla“ a např. ve třídě zkuste hlídat teplotu, aby nepřesáhla 21°C – pak pozorujte, jak se budete cítit, jaký to bude mít vliv na vaši bdělost a aktivitu, schopnost učení atp. a vedle toho požádejte pana školníka, ať vám poctivě měří, kolik tak škola ušetřila energie. (pozn.: Snížení teploty o 1° může ušetřit až 0,6 % spotřeby energie na topení. To se samoskou může lišit vzhledem k proměnlivosti počasí atp.)

  • Můžete také udělat týden, kdy se snažíte maximálně omezit svícení v budově tam, kde to není potřeba. Kontrolovat zhasínání světel po výuce nebo na chodbách, když tam už nikdo není, o toaletách ani nemluvě.

  • Máte už hotovou analýzu stavu vaší školy? Udělejte si tabulku kladů a záporů v každém z témat Ekoškoly (odpady, energie, voda, prostředí školy,…) nebo přímo SWOT analýzu (*silné a slabé stránky, příležitosti, rizika - http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT). Rizikové oblasti zaneste do plánu svých činností. Do svého plánu činností zaneste i dlouhodobé plány např. výměnu oken nebo střešní krytiny v období do 5 i 10 let (po určitém čase je vhodné udělat si srovnávací analýzu – nemusí být zcela kompletní jako ta první, můžete se zaměřit jen na některá z témat. Připomenete si původní cíle a prohloubíte vztah s vaším panem školníkem atp.). Zapojte výsledky vaší analýzy do výuky. – Získané hodnoty ze spotřeby energií a vody můžete v matematice či fyzice dále zhodnotit, získané hodnoty nabídněte svému učiteli a zapojte jej do hry. Zeptejte se svého učitele na přírodopis, jaký vliv na přírodu může mít místní hospodaření s vodou a jak třeba s vodou hospodaří sama příroda. Udělejte si pokus, kolik vody se vypaří za 1 hodinu, když na hladinu svítí sluníčko v plné síle, nebo o kolik stupňů se ohřeje země, kde žádná voda není. Jaký vliv to může mít na přírodní jevy – deště, vítr, tornáda?

  • Máte na stránkách školy jako Ekotým svou stránku – stránku o tom, co děláte v rámci školních eko-aktivit? Vědí návštěvníci stránek školy, že je škola zapojená do programu Ekoškola a co to pro ni znamená? Jak často aktualizujete svůj web?

……místo pro další podněty a inspirace…….
 

·         Napadají vás nějaké další zajímavé tipy pro inspiraci, o které byste se chtěli podělit? Napište nám je, určitě tuto spolupráci uvítáme.

·         Pomozte nám vybrat nějaký zajímavý příklad do příručky dobré praxe, a staňte se tak inspirací či vzorem pro ostatní zapojené školy.

Své tipy můžete posílat na adresu velehradska@cegv-cassiopeia.cz. Za vaši spolupráci předem děkujeme.

 
 


Zpět na Ekoškola

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Magistrát města České Budějovice Hnutí Brontosaurus Státní fond životního prostředí České republiky Síť ekocenter Pavučina Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství a tělovýchovy Město České Budějovice Lesy České republiky Jihočeský kraj

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace