PROJEKTY 2015-
Metodická podpora - Projekt MŠMT „Metodická podpora pedagogů při realizaci multikulturní výchovy v základním vzdělávání“
Tento projekt reaguje na změny ve školství a na zařazení multikulturní výchovy (MKV) do vzdělávacích programů jako průřezového tématu. Pro učitele bez předchozích zkušeností s MKV jsou obecně definovaná témata obtížně uchopitelná, mimo jiné je nedostatek teoretických zdrojů v českém jazyce. Projekt tedy vychází z potřeby pedagogů osvojit si nové informace a postupy ve výuce a jeho cílem je podpořit zkvalitnění realizace MKV na základních školách a víceletých gymnáziích. Tohoto cíle chceme dosáhnout metodickou podporou pedagogů prostřednictvím seminářů, workshopů, konference a distribucí našich vytvořených metodických materiálů (vzniklé v rámci projektu Kamarád jako kamarád) a informováním o dění v oblasti MKV v Jihočeském kraji. Tento projekt zároveň přispívá k vytváření pozitivního multikulturního prostředí ve škole, mezi pedagogy a v neposlední řadě i žáky s důrazem na porozumění, respekt a toleranci s cílem vzájemného obohacování se příslušníků jednotlivých sociokulturních skupin.

 

Fotogalerie z konference a semináře.

Realizační tým projektu:

  • Mgr. et Bc. Dita Kalousová – lektorka – realizátorka projektu
  • Ing. Bianka Machová - lektorka – realizátorka projektu
  • Jana Atexingerová – administrátorka projektu
  • Mgr. et Bc. Martina Tušková – koordinátorka projektuZpět na Metodická podpora

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace