PROJEKTY 2015-
Ekoškola - Nároky na koordinátora programu Ekoškola
 

Co zapojení do programu obnáší a jaké jsou nároky na koordinátora programu na škole?

Záleží vždy na možnostech a ochotě koordinátora a na jeho schopnosti přenést odpovědnost za dílčí aktivity na žáky. Program je koncipován tak, aby jej mohli realizovat sami žáci a práce na koordinátora zbylo co nejméně. 

 
Nároky na koordinátora programu Ekoškola
 

Koordinátor programu je většinou učitel, který si vezme nad průběhem programu určitý dohled a mírně jej bude řídit a koordinovat. Cílem je postupně přenést odpovědnost za dílčí aktivity na vybraný Ekotým.

 
Cíle programu:
  • ·         Ekologizovat provoz školy v oblastech úspor energie, vody, omezení a recyklace odpadů a motivovat ostatní spolužáky k péči o naše životní prostředí (hlavní aktivitu zajišťuje Ekotým)
  • ·         Podpořit ekologickou výchovu ve výuce všech předmětů (zajišťují učitelé i žáci, Ekoškola nabízí pracovní listy k různým tématům, lze pracovat i s konkrétními výsledky analýzy stavu školy, vítána je i vlastní aktivita Ekotýmu)
  • ·         Získat prestižní Mezinárodní ocenění Titul Ekoškola
 

Úkoly pro koordinátora (postupně je nejlépe je přenést na jednotlivé členy Ekotýmu):

·         Zorganizovat sestavení žákovského Ekotýmu (výběr aktivních žáků se zájmem o přírodu a o ochranu přírody atp., nejlépe průřezově z celé školy – přibližně tým 14-20 žáků)

·         Představit žákům projekt a jeho cíle (může udělat CEGV Cassiopeia jako výukový program pro začínající Ekotým)

·         Pomoci žákům s projektem začít a koordinovat jednotlivé aktivity

o   → Udělat analýzu stavu školy (dělají žáci vcm. samostatně podle pracovních listů Ekoškoly)

o   → Vyhodnotit výsledky analýzy stavu školy (plusy, mínusy, aktuálnost problému, rizika…)

o   → Sestavit si plán činností, který vychází z výsledků analýzy – seznam aktivit, které můžeme na škole udělat, zaneseme do plánu

o   → Realizace dílčích aktivit z plánu činností (např. pokud jsme při analýze stavu školy zjistili, že táhne od oken nebo se neustále svítí na toaletách či protéká voda, učíme věc aktivně řešit) + do plánu činností lze zanést jak nízkonákladová, tak vysokonákladová opatření

o   →   Podporovat spolupráci mezi žákovským Ekotýmem a ostatními pracovníky školy

o   →   Průběžné monitorování a vyhodnocování plánu činností a plánování dalších aktivit

o   →   Sestavení Ekokodexu

(veškeré aktivity lze nechat dělat aktivní žáky samostatně a koordinátor se může upozadit, na některých školách se Ekotým stává téměř samostatnou jednotkou, která celý program koordinuje sama, jen svůj plán konzultuje s koordinátorem a vedením školy)

 

Je zcela záležitostí školy a Ekotýmu, jak bude postupovat, existují však doporučení a metodiky, které je možné využít. Pokud chce škola žádat o titul Ekoškola, je třeba splnit určitá kritéria.

Výsledkem činnosti Ekotýmu může být vyplnění a odeslání žádosti o mezinárodní titul Ekoškola (není povinné a ani časově omezené – až si škola myslí, že na to má, může zkusit zažádat o titul). Na základě žádosti navštíví školu auditoři vyslaní vzdělávacím centrem TEREZA, aby popsali situaci na škole a poskytli zde zpětnou vazbu. Auditoři pošlou hodnotící zprávu do vzdělávacího centra TEREZA, kde na jejím základě vedení programu Ekoškola rozhodne o udělení mezinárodního titulu Ekoškola. Slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola bývá obvykle v Senátu ČR.

(Kriteria pro udělení titulu Ekoškola i seznam škol zapojených do programu a ucházejících se o titul naleznete na stránkách www.ekoskola.cz)

 

Ekoškola – škola pro děti i přírodu

Hledáme školy do mezinárodního programu Ekoškola – rádi vám pomůžeme při jeho realizaci.

 

Nestíháte vše, co je na škole potřeba? Přihlaste se do programu, sestavte funkční Ekotým a předejte mu část své zodpovědnosti, určitě vám jeho členové rádi pomohou. Program Ekoškola nabízí osvědčenou metodiku sedmi kroků, pracovní listy pro Ekotým i učitele a jeho koordinátoři vám rádi poskytnou své zkušenosti . … Chtěli byste se zapojit, ale nevíte jak do toho, kontaktujte nás na mailu: velehradska@cegv-cassiopeia.cz nebo telefonu 385 520 951. Aktuální žádost o zapojení do programu naleznete na stránkách www.ekoskola.cz.

 


Zpět na Ekoškola

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace