PROJEKTY 2015-
Ekoškola - Nároky na koordinátora programu Ekoškola
 

Co zapojení do programu obnáší a jaké jsou nároky na koordinátora programu na škole?

Záleží vždy na možnostech a ochotě koordinátora a na jeho schopnosti přenést odpovědnost za dílčí aktivity na žáky. Program je koncipován tak, aby jej mohli realizovat sami žáci a práce na koordinátora zbylo co nejméně. 

 
Nároky na koordinátora programu Ekoškola
 

Koordinátor programu je většinou učitel, který si vezme nad průběhem programu určitý dohled a mírně jej bude řídit a koordinovat. Cílem je postupně přenést odpovědnost za dílčí aktivity na vybraný Ekotým.

 
Cíle programu:
  • ·         Ekologizovat provoz školy v oblastech úspor energie, vody, omezení a recyklace odpadů a motivovat ostatní spolužáky k péči o naše životní prostředí (hlavní aktivitu zajišťuje Ekotým)
  • ·         Podpořit ekologickou výchovu ve výuce všech předmětů (zajišťují učitelé i žáci, Ekoškola nabízí pracovní listy k různým tématům, lze pracovat i s konkrétními výsledky analýzy stavu školy, vítána je i vlastní aktivita Ekotýmu)
  • ·         Získat prestižní Mezinárodní ocenění Titul Ekoškola
 

Úkoly pro koordinátora (postupně je nejlépe je přenést na jednotlivé členy Ekotýmu):

·         Zorganizovat sestavení žákovského Ekotýmu (výběr aktivních žáků se zájmem o přírodu a o ochranu přírody atp., nejlépe průřezově z celé školy – přibližně tým 14-20 žáků)

·         Představit žákům projekt a jeho cíle (může udělat CEGV Cassiopeia jako výukový program pro začínající Ekotým)

·         Pomoci žákům s projektem začít a koordinovat jednotlivé aktivity

o   → Udělat analýzu stavu školy (dělají žáci vcm. samostatně podle pracovních listů Ekoškoly)

o   → Vyhodnotit výsledky analýzy stavu školy (plusy, mínusy, aktuálnost problému, rizika…)

o   → Sestavit si plán činností, který vychází z výsledků analýzy – seznam aktivit, které můžeme na škole udělat, zaneseme do plánu

o   → Realizace dílčích aktivit z plánu činností (např. pokud jsme při analýze stavu školy zjistili, že táhne od oken nebo se neustále svítí na toaletách či protéká voda, učíme věc aktivně řešit) + do plánu činností lze zanést jak nízkonákladová, tak vysokonákladová opatření

o   →   Podporovat spolupráci mezi žákovským Ekotýmem a ostatními pracovníky školy

o   →   Průběžné monitorování a vyhodnocování plánu činností a plánování dalších aktivit

o   →   Sestavení Ekokodexu

(veškeré aktivity lze nechat dělat aktivní žáky samostatně a koordinátor se může upozadit, na některých školách se Ekotým stává téměř samostatnou jednotkou, která celý program koordinuje sama, jen svůj plán konzultuje s koordinátorem a vedením školy)

 

Je zcela záležitostí školy a Ekotýmu, jak bude postupovat, existují však doporučení a metodiky, které je možné využít. Pokud chce škola žádat o titul Ekoškola, je třeba splnit určitá kritéria.

Výsledkem činnosti Ekotýmu může být vyplnění a odeslání žádosti o mezinárodní titul Ekoškola (není povinné a ani časově omezené – až si škola myslí, že na to má, může zkusit zažádat o titul). Na základě žádosti navštíví školu auditoři vyslaní vzdělávacím centrem TEREZA, aby popsali situaci na škole a poskytli zde zpětnou vazbu. Auditoři pošlou hodnotící zprávu do vzdělávacího centra TEREZA, kde na jejím základě vedení programu Ekoškola rozhodne o udělení mezinárodního titulu Ekoškola. Slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola bývá obvykle v Senátu ČR.

(Kriteria pro udělení titulu Ekoškola i seznam škol zapojených do programu a ucházejících se o titul naleznete na stránkách www.ekoskola.cz)

 

Ekoškola – škola pro děti i přírodu

Hledáme školy do mezinárodního programu Ekoškola – rádi vám pomůžeme při jeho realizaci.

 

Nestíháte vše, co je na škole potřeba? Přihlaste se do programu, sestavte funkční Ekotým a předejte mu část své zodpovědnosti, určitě vám jeho členové rádi pomohou. Program Ekoškola nabízí osvědčenou metodiku sedmi kroků, pracovní listy pro Ekotým i učitele a jeho koordinátoři vám rádi poskytnou své zkušenosti . … Chtěli byste se zapojit, ale nevíte jak do toho, kontaktujte nás na mailu: velehradska@cegv-cassiopeia.cz nebo telefonu 385 520 951. Aktuální žádost o zapojení do programu naleznete na stránkách www.ekoskola.cz.

 


Zpět na Ekoškola

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Magistrát města České Budějovice Hnutí Brontosaurus Státní fond životního prostředí České republiky Síť ekocenter Pavučina Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství a tělovýchovy Město České Budějovice Lesy České republiky Jihočeský kraj

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace