PROJEKTY 2015-
PRACOVIŠTĚ STRAKONICE - Semináře

CEGV Cassiopeia ve Strakonicích Vás zve na akreditované semináře
pro pedagogy ZŠ a SŠ v regionu Strakonice a PísekPro školní rok 2016/2017 nabízíme tyto semináře. Objednávky zasílejte na adresu strakonice@cegv-cassiopeia.cz


Školní zahrady v přírodním stylu
Motivační seminář je zaměřen na prezentaci školních zahrad vybudovaných jako přírodní venkovní učebna. Součástí programu je ukázka jednotlivých prvků přírodní školní zahrady, jejich využití ve výuce (ukázka pracovních listů) a praktický návod, jak jednotlivé prvky v zahradě zrealizovat v rámci výuky nebo školního projektu.

Místo konání: Strakonice nebo České Budějovice
Termín: březen až červen 2017
Cena: 550,- Kč


Regionální zajímavosti - Strakonicko
Motivačně vzdělávací seminář je věnován přírodním památkám Strakonicka s akcentem na využitelnost míst blízkého okolí při výuce. Program je zaměřen obecně na přírodní skvosty regionu (odborně prezentační část). Konkrétně navštívíme i jedno z atraktivních míst blízkého okolí (terénní část). Kromě nových poznatků si odnesete také praktické tipy na školní výlety,  pracovní listy, hry a aktivity využitelné při výukovém pobytu v přírodě.

Cíle:
 • odborná a metodická podpora učitelů při realizaci průřezového tématu EV a usnadnění pedagogovy přípravy na zvláštní formy výuky, jako jsou exkurze a výlety
 • poskytnutí inspirace pro výuku témat týkajících se environmentální výchovy
 • motivování účastníků k pořádání tematických exkurzí do okolí školy
 • upevnění a prohloubení znalostí pedagogů v oblasti přírodních zajímavostí Strakonicka
 • poskytnutí námětů k výběru míst vhodných pro třídní výlety do okolí školy a pro jejich náplň
Místo konání: Strakonice
Termín: květen až červen 2017
Cena: 590,- Kč


Regionální zajímavosti - Písecko
Motivačně vzdělávací seminář je věnován přírodním památkám Písecka. A to zejména z hlediska využitelnosti při výuce. Program se zaměřuje obecnì na poznání přírodních skvostů regionu (odborně – prezentační část). Navštívíme i atraktivní místa blízkého okolí města Písek (terénní část). Kromě nových vědomostí si odnesete také tipy na výlety, pracovní listy a hry použitelné při pobytu s žáky v přírodě. Cílem semináře je poznání zajímavých míst regionu, získání odborné kompetence a motivace k realizaci výuky v přírodě.

Cíle:
 • odborná a metodická podpora učitelů při realizaci průřezového tématu EV a usnadnění pedagogovy přípravy na zvláštní formy výuky, jako jsou exkurze a výlety
 • poskytnutí inspirace pro výuku témat týkajících se environmentální výchovy
 • motivování účastníků k pořádání tematických exkurzí do okolí školy
 • upevnění a prohloubení znalostí pedagogů v oblasti přírodních zajímavostí Písecka
 • poskytnutí námětů k výběru míst vhodných pro třídní výlety do okolí školy a pro jejich náplň
Místo konání: Písek
Termín: květen až červen 2017
Cena: 590,- Kč


EnviroArt
V semináři se dozvíte, co všechno se skrývá za souslovím environmentální umění. V teoretické části se budeme zabývat uměleckými směry (land art, eco art, street art atd.), jejichž umělci tvoří v přírodě či veřejném prostoru, využívají přírodní nebo umělé materiály a ve své tvorbě řeší vztah člověka k okolnímu prostředí. V praktické části semináře si budete moci vyzkoušet netradiční výtvarné techniky a aktivity, kterými se můžete inspirovat nejen v hodinách výtvarné výchovy.

Cíle:
 • představit možné způsoby začlenění environmentálních témat do hodin výtvarné výchovy
 • seznámení s netradičními uměleckými přístupy, jimiž se může účastník inspirovat při tvorbě vlastních vyučovacích jednotek
 • poskytnutí tipů a námětů na výtvarné aktivity, které žáky povedou k větší všímavosti k místu svého bydliště i k životnímu prostředí vůbec
Místo konání: Strakonice nebo České Budějovice
Termín: říjen až listopad 2016 a květen 2017
Cena: 550,- Kč


Zpět na PRACOVIŠTĚ STRAKONICE

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace