PROJEKTY 2015-
Krok za krokem - C - Škola pro udržitelný život

Projekt zaměřený na aktivity, které vedou školu k tomu, aby se stala komunitní školou. Tedy školou, která je otevřená veřejnosti, spolupracuje s obyvateli města nebo obce a které není lhostejné její okolí.

Realizace projektu

Na škole vznikne realizační tým, který provede průzkum okolí školy nebo obce. Realizačním týmem se rozumí žáci z jedné třídy nebo žáci navštěvující určitý seminář či výběr žáků, kteří mají o projekt zájem. Průzkum je zaměřen na vybrané ekologické téma/temata.

Příklady témat:

  • třídění odpadu v obci (černé skládky; přístup a vědomosti obyvatel o třídění)
  • pitná voda v obci (kde obec bere pitnou vodu; jak obyvatelé s vodou hospodaří; jímají obyvatelé dešťovou vodu nebo zalévají pitnou?)
  • prostředí v obci (zajímavá a pěkná místa; co by se dalo v okolí zlepšit)
  • jiné ekologické téma

Výstupem z průzkumu a návrhů různých řešení, které vedou ke zlepšení situace, budou vytvořeny informační tabule (fotografie, dotazníky, rozhovory, informace z kroniky, obecního úřadu apod.).

Z informačních tabulí vznikne výstava, která bude zpřístupněná všem obyvatelům města/obce a ukáže veřejnosti, jak životní prostředí v obci vnímají děti nebo studenti školy. Pokud to bude v silách realizačního týmu, mohou některé věci změnit vlastními silami (např. úklid odpadu, čištění studánky, oprava laviček, apod.), u jiných alespoň navrhnout řešení.

Co zapojené školy do projektu získají?

Pro lepší orientaci a pochopení souvislostí ve vybraném ekologickém tématu absolvuje realizační tým exkurzi s výukovým programem dle vlastního výběru zdarma.

Pro celou školu bude uspořádán tematický den (dopolední výukový program) obsahující několik vzdělávacích stanovišť s vybranou tematikou (např. Na návštěvě u Macháčků v ekologicky šetrné domácnosti, Byl jednou jeden život – člověk a jeho životní prostředí).

Pro koordinátora/y (učitele), který bude pracovat s realizačním týmem, je k dispozici finanční odměna.

Školy zapojené do projektu:


Zpět na Krok za krokem

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace